Antennepriser 2021

Priser er inkl. kontingent til foreningen

Lille tv-pakke Kr. 210,00 pr. måned
Mellem tv-pakke Kr. 450,00 pr. måned
Stor tv-pakke Kr. 609,00 pr. måned

Se hvilke kanaler de enkelte pakker indeholder. 


Uddrag af vedtægter

"Hvert medlem betaler kontingent til foreningen, for hver tilslutning medlemmet råder over. Kontingentet - som er afhængig af den valgte tv-pakke – fastsættes på den ordinære generalforsamling for det næstkommende år på baggrund af de forventede priser på tv-pakker og forventede udgifter til foreningens drift.

Medlemskontingentet erlægges og opkræves efter bestyrelsens nærmere beslutning.

Ændring i tv-pakke - herunder opsigelse - kan ske ved henvendelse i butikken i Lichtenbergsgade 3C eller ved Stofa på tlf.: 88 30 30 30.

Bemærk der er en varsel på løbende måned + 30 dage.
Dog kan der frit ske ændring fra en billigere til en dyrere tv-pakke.

Ved ændring i valget af tv-pakke er Foreningen berettiget til at opkræve det af bestyrelsen til enhver tid fastsatte ændringsgebyr."

Se Takstblad 2021

Hvordan bestilles skift af tv-pakke

Betaler du antennekontingent til din udlejer enten over huslejen eller på anden måde, skal du henvende dig til din udlejer, som kan bestille skift af tv-pakke.

Betaler du antennekontingent direkte til antenneforeningen, skal du bestille skift af tv-pakke ved henvendelse i butikken i Lichtenbergsgade 3C eller ved Stofa på tlf.: 88 30 30 30.