Kommpas
(Horsens Fællesantenne-forening)
Ordinær generalforsamling

afholdes

Onsdag den 27. oktober 2021 kl. 19.00

i Håndværkerforeningen,
Allegade 16

DAGSORDEN:

1. Bestyrelsens beretning.
2. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
3. Budget samt bestyrelsens forslag til programsammensætning/kontingent for det kommende år.
4. Indkomne forslag i øvrigt. (Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningen i hænde inden d. 15. september 2021.)
5. Valg af bestyrelsesformand (såfremt denne er på valg).
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af suppleanter.
8. Valg af revisor.

 

Uddrag af foreningens vedtægter (§4 stk. 11 og 12):
Ved afstemninger vedrørende forslag til programsammensætning og kontingentfastsættelse, tilkommer stemmeretten den enkelte bruger/tilslutning og enhver tilsluttet husstand har én stemme. der kan med fastsættelse af kontingent og programpakke stemmes ved fremmøde, men ikke ved fuldmagt.

Stemmeretten vedrørende alle øvrige afstemninger tilkommer det enkelte medlem, jfr. §3.1, og ethvert medlem har én stemme pr. tilslutning, det pågældende medlem råder over. Enhver stemmeafgivning forudsætter fremvisning af kvittering for betaling af seneste kontingentopkrævning. Der kan stemmes med fuldmagt.

 

På bestyrelsens vegne

Lene Hodal Boeriis
Bestyrelsesformand

og

Preben Knoth
Forretningsfører

 

Af praktiske årsager er der tilmelding til efterfølgende spisning.

Tilmelding kan foregå på mail: post@hfaf.dk eller pr. telefon 7625 8905.
Du kan også tilmelde dig i butikken på Lichtenbergsgade 3C (Mandag til torsdag kl. 10 til 17. Fredag kl. 10 til 16).