Ekstraordinær generalforsamling

afholdes

Onsdag den 30. juni 2021 kl. 18.30

i butikken Lichtenbergsgade 3C

DAGSORDEN:

1. Valg dirigent
2. Forslag til nyt navn for antenneforeningen.
3. Forslag til vedtægtsændringer

Bestyrelsen foreslår ændring af foreningens vedtægter.
Forslag til nye vedtægter samt notat, der illustrerer
ændringerne, er tilgængelige på foreningens
hjemmeside (dette link). Forslagene kan ligeledes afhentes på
foreningens kontor.

 

Vedtægternes §4 stk. 12
Stemmeretten vedrørende alle øvrige afstemninger (herunder
vedtægtsændringer) tilkommer det enkelte medlem, jfr.
§3.1, og ethvert medlem har én stemme pr. tilslutning, det
pågældende medlem råder over. Enhver stemmeafgivning
forudsætter fremvisning af kvittering for betaling af seneste
kontingentopkrævning. Der kan stemmes med fuldmagt.

 

På bestyrelsens vegne

Lene Hodal Boeriis
Bestyrelsesformand

og

Preben Knoth
Forretningsfører

Tilmelding på post@hfaf.dk eller i vores kontortid på telefon: 76 25 89 05.