Hent som PDF

Ordinær generalforsamling afholdes 

Onsdag den 21. oktober 2020 kl. 19.00

I Håndværkerforeningen

Allégade 16

 

Dagsorden:

Formandens beretning.
Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
Budget samt bestyrelsens forslag til programsammensætning/kontingent for det kommende år.
Indkomne forslag i øvrigt. (Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningen i hænde senest den 14. september 2020).
Valg af bestyrelsesformand (såfremt denne er på valg).
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Valg af suppleanter.
Valg af revisor.

 

Uddrag af foreningens vedtægter (§4 stk. 11 og 12)
Ved afstemninger vedrørende bestyrelsens forslag til programsammensætning og kontingentfastsættelse, tilkommer stemmeretten den enkelte bruger/tilslutning og enhver tilsluttet husstand har én stemme. Der kan med fastsættelse af kontingent og programpakke stemmes ved fremmøde, men ikke ved fuldmagt.

Stemmeretten vedrørende alle øvrige afstemninger tilkommer det enkelte medlem, jfr. §3.1, og ethvert medlem har én stemme pr. tilslutning, det pågældende medlem råder over. Enhver stemmeafgivning forudsætter fremvisning af kvittering for betaling af seneste kontingentopkrævning. Der kan stemmes med fuldmagt.

På bestyrelsens vegne

Lene Hodel Boeriis – bestyrelsesformand
Preben Knoth – forretningsfører

 

På grund af Corona-situationen vil der i til generalforsamlingen og efterfølgende spisning i år være tilmelding.
Tilmelding kan foregå på mail: post@hfaf.dk eller pr. telefon 7625 8905. Du kan også komme ind i butikken på Lichtenbergsgade 3C (Mandag til torsdag kl. 10 til 17. Fredag kl. 10 til 16).