Ring til os på 76 25 89 05
Mandag til torsdag kl. 10.00 til 17.00
Fredag kl. 10.00 til 16.00

Dagsorden til Ordinær generalforsamling, 2019

Ordinær generalforsamling

Horsens Fællesantenne-Forening afholder ordinær generalforsamling

 

Onsdag den 23. oktober 2019 kl. 19.00

I Horsens Håndværkerforening – Allégade 16

 

Dagsorden:
– 1. Formandens beretning.
– 2. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
– 3. Bestyrelsens forslag til programsammensætning/kontingent for det kommende år.
– 4. Indkomne forslag i øvrigt.

Bestyrelsen foreslår ændring af foreningens vedtægter. Forslag til nye vedtægter samt notat, der illustrerer ændringerne, er tilgængelige på foreningens hjemmeside (hent forslag her). Forslagene kan ligeledes afhentes på foreningens kontor. 

– 5. Valg af bestyrelsesformand (såfremt denne er på valg).
– 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
– 7. Valg af suppleanter.
– 8. Valg af revisor.

Uddrag af foreningens vedtægter (§4, stk. 5)

For såvidt angår afstemninger vedrørende bestyrelsens forslag til programsammensætning og kontingentfastsættelse, tilkommer stemmeretten den enkelte bruger/tilslutning og enhver tilsluttet husstand har én stemme. Stemmeafgivelse forudsætter fremvisning af kvittering af seneste husleje, hvoraf skal fremgå, at der betales antenneforeningskontingent, eller anden dokumentation for, at der betales antenneforeningskontingent. Der kan i disse tilfælde ikke stemmes ved fuldmagt.

For så vidt angår alle øvrige afstemninger, tilkommer stemmeretten det enkelte medlem, og ethvert medlem har én stemme pr. tilslutning, som det pågældende medlem råder over. Enhver stemmeafgivning forudsætter fremvisning af kvittering for betaling af seneste kontingentopkrævning. Stemmeafgivning kan ske ved fuldmagt.