Ring til os på 76 25 89 05
Mandag til fredag kl. 10.00 til 16.00
Onsdag kl. 10.00 til 17.30

Generalforsamling 2019

Ordinær generalforsamling

Horsens Fællesantenne-Forening afholder ordinær generalforsamling

 

Onsdag den 23. oktober 2019 kl. 19.00

I Horsens Håndværkserforening – Allégade 16

 

Dagsorden:
– 1. Formandens beretning.
– 2. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
– 3. Bestyrelsens forslag til programsammensætning/kontingent for det kommende år.
– 4. Indkomne af forslag i øvrigt.
– 5. Valg af bestyrelsesformand (såfremt denne er på valg).
– 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
– 7. Valg af suppleanter.
– 8. Valg af revisor.

 

Uddrag af foreningens vedtægter (§4, stk. 5)

For såvidt angår afstemninger vedrørende bestyrelsens forslag til programsammensætning og kontingentfastsættelse, tilkommer stemmeretten den enkelte bruger/tilslutning og enhver tilsluttet husstand har én stemme. Stemmeafgivelse forudsætter fremvisning af kvittering af seneste husleje, hvoraf skal fremgå, at der betales antenneforeningskontingent, eller anden dokumentation for, at der betales antenneforeningskontingent. Der kan i disse tilfælde ikke stemmes ved fuldmagt.

For så vidt angår alle øvrige afstemninger, tilkommer stemmeretten det enkelte medlem, og ethvert medlem har én stemmepr. tilslutning det pågældende medlem råder over. Enhver stemmeafgivning forudsætter fremvisning af kvittering for betaling ag seneste kontingentopkrævning. Stemmeafgivning kan ske ved fuldmagt.