De fleste fladskærme har automatisk kanalsøgning, men du kan få brug for at indtaste frekvenser manuelt.

Hvis du oplever drift problemer eller andre fejlmeddelelser, så kan du finde kontakt oplysninger og åbningstider her.

Ordinær generalforsamling

8. oktober 2021

Kommpas (Horsens Fællesantenne-forening) Ordinær generalforsamling afholdes Onsdag den 27. oktober 2021 kl. 19.00 i Håndværkerforeningen, Allegade 16 DAGSORDEN: 1. Bestyrelsens beretning. 2. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 3. Budget samt bestyrelsens forslag til programsammensætning/kontingent for det kommende år. 4. Indkomne forslag i øvrigt. (Ingen forslag indkommet) 5. Valg af bestyrelsesformand (såfremt denne er på…

Ordinær generalforsamling

25. august 2021

Kommpas (Horsens Fællesantenne-forening) Ordinær generalforsamling afholdes Onsdag den 27. oktober 2021 kl. 19.00 i Håndværkerforeningen, Allegade 16 DAGSORDEN: 1. Bestyrelsens beretning. 2. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 3. Budget samt bestyrelsens forslag til programsammensætning/kontingent for det kommende år. 4. Indkomne forslag i øvrigt. (Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningen i hænde…

Ekstraordinær generalforsamling

21. juni 2021

Ekstraordinær generalforsamling afholdes Onsdag den 30. juni 2021 kl. 18.30 i butikken Lichtenbergsgade 3C DAGSORDEN: 1. Valg dirigent 2. Forslag til nyt navn for antenneforeningen. 3. Forslag til vedtægtsændringer Bestyrelsen foreslår ændring af foreningens vedtægter. Forslag til nye vedtægter samt notat, der illustrerer ændringerne, er tilgængelige på foreningens hjemmeside (dette link). Forslagene kan ligeledes afhentes…