Generalforsamling 2018

- 15-10-2018

Ordinær generalforsamling

 

Horsens Fællesantenne-Forening afholder ordinær

generalforsamling

 

onsdag den 24. oktober 2018 kl. 19.00

I Horsens Håndværkerforening - Allegade 16. 

 

 DAGSORDEN:

 

Pkt. 1: Formandens beretning

Pkt. 2: Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

Pkt. 3: Bestyrelsens forslag til programsammensætning/kontingent

           for det kommende år.

Pkt. 4:            Indkomne forslag i øvrigt. (Ingen indkomne forslag)

Pkt. 5:            Valg af bestyrelsesformand. (Ikke på valg i år.)

Pkt. 6:            Valg af bestyrelsesmedlemmer

Pkt. 7:            Valg af suppleanter.

Pkt. 8:            Valg af revisor.

 

Uddrag af foreningens vedtægter (§4, stk. 5):

For så vidt angår afstemninger vedrørende bestyrelsens forslag til programsammensætning og kontingentfastsættelse, tilkommer stemmeretten den enkelte bruger/tilslutning og enhver tilsluttet husstand har én stemme. Stemmeafgivelse forudsætter fremvisning af kvittering af seneste husleje, hvoraf skal fremgå, at der betales antenneforeningskontingent, eller anden dokumentation for, at der betales antenneforeningskontingent. Der kan i disse tilfælde ikke stemmes ved fuldmagt.

 

For så vidt angår alle øvrige afstemninger, tilkommer stemmeretten det enkelte medlem, og ethvert medlem har én stemme pr. tilslutning det pågældende medlem råder over. Enhver stemmeafgivning forudsætter fremvisning af kvittering for betaling af seneste kontingentopkrævning. Stemmeafgivning kan ske ved fuldmagt.

Login

Please login using your credentials recived by email when you register.

I forgot my password | Resend activation e-mail

×