• Opgradering i uge 46 - 12-11-2018

  I uge 46 sker opgradering af antenneanlægget inden for området:

   - Lichtenbergsgade - Løvenørnsgade - Havnalle/Gersdorffsgade - Søndergade.

   - Bakkesvinget - Hybenvej - Chr. M. Østergaardsvej.

  - Hauritsvej/Fjordglimtsvej, Sundvej, Bakkesvinget op mod Sundvej.

   

  Der vil kunne komme afbrydelser/driftsforstyrrelser mandag til torsdag kl. 07.30 til 17,15. 

  Ombygningen vil planmæssigt kun påvirke de enkelte tilslutninger en enkelt dag i uge 46. 

 • Opgradering uge 45 - 05-11-2018

  I uge 45 sker opgradering af antenneanlægget inden for området:

   - Nørebrogade mod øst - Ane Stauningsvej - Østre Alle - Østergade - Gormsgade - Østergade - Bøghsgade op til Langmarksvej.

   - Og i området Gasvej - Sundvej -Emil Bojsens Gade - Strandpromenaden.

   

  Der vil kunne komme afbrydelser/driftsforstyrrelser mandag til torsdag kl. 07.30 til 17,15. 

  Ombygningen vil planmæssigt kun påvirke de enkelte tilslutninger en enkelt dag i uge 45. 

 • Generalforsamling 2018 - 15-10-2018

  Ordinær generalforsamling

   

  Horsens Fællesantenne-Forening afholder ordinær

  generalforsamling

   

  onsdag den 24. oktober 2018 kl. 19.00

  I Horsens Håndværkerforening - Allegade 16. 

   

   DAGSORDEN:

   

  Pkt. 1: Formandens beretning

  Pkt. 2: Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

  Pkt. 3: Bestyrelsens forslag til programsammensætning/kontingent

             for det kommende år.

  Pkt. 4:            Indkomne forslag i øvrigt. (Ingen indkomne forslag)

  Pkt. 5:            Valg af bestyrelsesformand. (Ikke på valg i år.)

  Pkt. 6:            Valg af bestyrelsesmedlemmer

  Pkt. 7:            Valg af suppleanter.

  Pkt. 8:            Valg af revisor.

   

  Uddrag af foreningens vedtægter (§4, stk. 5):

  For så vidt angår afstemninger vedrørende bestyrelsens forslag til programsammensætning og kontingentfastsættelse, tilkommer stemmeretten den enkelte bruger/tilslutning og enhver tilsluttet husstand har én stemme. Stemmeafgivelse forudsætter fremvisning af kvittering af seneste husleje, hvoraf skal fremgå, at der betales antenneforeningskontingent, eller anden dokumentation for, at der betales antenneforeningskontingent. Der kan i disse tilfælde ikke stemmes ved fuldmagt.

   

  For så vidt angår alle øvrige afstemninger, tilkommer stemmeretten det enkelte medlem, og ethvert medlem har én stemme pr. tilslutning det pågældende medlem råder over. Enhver stemmeafgivning forudsætter fremvisning af kvittering for betaling af seneste kontingentopkrævning. Stemmeafgivning kan ske ved fuldmagt.

 • Opgradering uge 41 - Områder i Stensballe - 08-10-2018

  I uge 41 sker opgradering af antenneanlægget syd for Bygaden, Byvangen, Agerbakken, Stensballe Strandvej og omkring Sundbakken. 

   

  Tilslutninger i det berørte område i  Stensballe vil derfor kunne opleve periodevise udfald i dagtimerne (kl. 7.30 til 17.15).

  I aftentimerne vil signalet være genetableret.

   

  Med venlig hilsen

   

  Horsens Fællesantenne Forening

 • Opgradering uge 40 - Områder i Stensballe - 02-10-2018

  I uge 40 sker opgradering af antenneanlægget omkring den nederste del af Husoddebakken, Hovmarksvej, Grønningen, Elbækskovvej, Tulipanparken, Højagervej, Skovtoften, Agertoften, Æblegård, Humlehave og Engtoften

Login

Please login using your credentials recived by email when you register.

I forgot my password | Resend activation e-mail

×